Image Alt

PROT energia

Què passa si t’independitzes de la xarxa elèctrica amb energia solar?

L’autoconsum amb energia solar fotovoltaica és una font d’energia neta, renovable, infinita i silenciosa. I amb una instal·lació solar podem substituir completament o parcialment el consum d’electricitat de la xarxa.

Actualment, el 60% de l’electricitat de xarxa es genera amb fonts no renovables, com els combustibles fòssils i l’energia nuclear. Per tant, amb l’autoconsum ajudem a conservar els recursos naturals i tindrem un món més sostenible.

Però ser independent de la xarxa elèctrica té més efectes. Els diners que pagues en la factura d’electricitat tenen diverses destinacions. De cada 100 euros de la factura, només 20 euros responen a el cost de l’electricitat que consumeixes. Si bé pagues la factura a la comercialitzadora, aquesta ha de remunerar als diferents agents.

T’expliquem els detalls perquè sàpigues tot el que estàs pagant.

21 euros de cada 100 són impostos. L’impost d’electricitat és el 5,11%; i l’IVA un 21%. Com l’IVA també s’aplica sobre l’impost d’electricitat, acabem pagant un 27% sobre la base imposable de la factura.

17 euros de cada 100 són pel suport a les renovables, és a dir, per ajudes i subvencions que reben els Productors d’energies renovables (eòlica, solar, hidràulica).

12 euros es paguen a les empreses Distribuïdores d’electricitat, per l’operació i manteniment de les xarxes de Distribució (mitjana i baixa tensió).

6 euros van per a subvencionar empreses que produeixen energia a partir de residus, per exemple, el metà obtingut de molts abocadors, o la crema d’escombraries a centrals.

6 euros pagaran el Dèficit Tarifari. Això es deu al fet que fa uns anys, les grans empreses de Producció elèctrica van pactar amb el govern que el preu de venda de l’electricitat estaria per sota del seu cost de producció. Va ser una decisió política per evitar la pujada del preu de l’electricitat. Per això, actualment paguem aquests imports més el seu cost financer. Així doncs, reben aquests diners tant les grans elèctriques com les entitats financeres.

4 euros es paguen a Red Eléctrica Española (REE) per la operació i manteniment de les xarxes de Transport (alta tensió).

3 euros són per a ajudes a al sector del carbó espanyol.

2 euros van a pagar per pèrdues en el transport. Això és per compensar les elèctriques per l’electricitat que es perd pel camí des de la central elèctrica.

2 euros van a sobre cost de serveis d’ajust (desviaments), per compensar les elèctriques per desajustos entre generació d’electricitat i demanda.

2 euros van a l’aportació pel cost insular. La llei estableix que el cost de l’electricitat ha de ser igual per a tots els espanyols. A les illes, Ceuta i Melilla, les xarxes d’alta tensió no arriben i necessiten produir energia per mitjans més costosos. Aquest sobre cost es justifica per equiparar la península amb les illes.

2 euros per pagar el cost financer. El preu de l’electricitat es fixa en les subhastes, i aquestes tenen una sèrie de costos financers que es traspassen a l’usuari.

1 euro per pagar el bo social. Les llars de baixos recursos econòmics tenen descomptes en la factura de la llum. Perquè aquests descomptes es puguin aplicar, la resta d’usuaris paguen un sobre cost en la seva factura.

1 euro per a suport a la indústria. Paguem per subvencionar la indústria espanyola en general.

 

Fonts: Elaboració pròpia en base a dades de la CNMC, UNEF, UNESA.

This site is registered on wpml.org as a development site.