Image Alt

Blog

L'electricitat verda és aquella electricitat que s'obté a partir de fonts renovables, com poden ser l'energia eòlica (aerogeneradors), solar (panells solars) o hidràulica (turbina hidràulica). Els Productors d'electricitat poden generar tant electricitat verda com electricitat d'origen no renovable (a partir de

Si ens facilites les teves dades et contactarem per fer-te una proposta personalitzada:

Si nos facilitas tus datos, te contactaremos para hacerte una propuesta personalizada: